English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Полезно за доброволчеството

Лагери за изграждане на лидерски умения и толерантност

Корпус на мира на САЩ работи в България от 1991 година и ще приключи дейността си в страната през месец юни 2013 г. Повече от 20 години доброволците от Корпус на мира и техните български сътрудници създаваха многобройни успешни програми и инициативи и разработваха материали и ресурси към тях, като много от материалите са преведени на български. През следващите две години си поставяме две важни цели: 1. Да съберем и осъвременим тези програми и материали и да ги популяризираме; 2. Да се кооперираме с местни организации-партньори, които имат желание и възможност да продължат програмите и да използват материалите в работата си. В ежемесечния Бюлетин за предаване на опит ще представяме наши успешни програми и материалите, разработени към тях. Първият брой за 2012 година е посветен на дневните и тематичните лагери за деца и младежи. Вторият брой за 2012 г. е посветен на лагерите за изграждане на лидерски умения и толерантност, а третият брой ще представи личния опит на доброволците през призмата на междукултурното общуване.
свали документа

Лагер в кутия

Корпус на мира на САЩ работи в България от 1991 година и ще приключи дейността си в страната през месец юни 2013 г. Повече от 20 години доброволците от Корпус на мира и техните български сътрудници създаваха многобройни успешни програми и инициативи и разработваха материали и ресурси към тях, като много от материалите са преведени на български. През следващите две години си поставяме две важни цели: 1. Да съберем и осъвременим тези програми и материали и да ги популяризираме; 2. Да се кооперираме с местни организации-партньори, които имат желание и възможност да продължат програмите и да използват материалите в работата си. Ако организацията ви се интересува от някои от програмите и материалите и би искала да ги продължи или просто да ги адаптира за собствените си нужди, моля свържете се с Жана Загорова – Координатор Корпус за краткосрочна помощ/Предаване на опит - zzagorova@bg.peacecorps.gov. Тази покана отправяме към всички организации – наши бивши и настоящи партньори, а така също и организации, с които не сме работили досега, от всички структурни нива – местни, регионални или национални. В ежемесечния Бюлетин за предаване на опит ще представяме наши успешни програми и материалите, разработени към тях. Първият брой за 2012 година е посветен на дневните и тематичните лагери за деца и младежи. Следващият брой през месец февруари ще бъде за Лагерите за изграждане на толерантност и лидерски умения, а през месец март ще представи личния опит на доброволците през призмата на междукултурниото общуване.
свали документа

Дневни и тематични лагери

Корпус на мира на САЩ работи в България от 1991 година и ще приключи дейността си в страната през месец юни 2013 г. Повече от 20 години доброволците от Корпус на мира и техните български сътрудници създаваха многобройни успешни програми и инициативи и разработваха материали и ресурси към тях, като много от материалите са преведени на български. През следващите две години си поставяме две важни цели: 1. Да съберем и осъвременим тези програми и материали и да ги популяризираме; 2. Да се кооперираме с местни организации-партньори, които имат желание и възможност да продължат програмите и да използват материалите в работата си. Ако организацията ви се интересува от някои от програмите и материалите и би искала да ги продължи или просто да ги адаптира за собствените си нужди, моля свържете се с Жана Загорова – Координатор Корпус за краткосрочна помощ/Предаване на опит - zzagorova@bg.peacecorps.gov. Тази покана отправяме към всички организации – наши бивши и настоящи партньори, а така също и организации, с които не сме работили досега, от всички структурни нива – местни, регионални или национални. В ежемесечния Бюлетин за предаване на опит ще представяме наши успешни програми и материалите, разработени към тях. Първият брой за 2012 година е посветен на дневните и тематичните лагери за деца и младежи. Следващият брой през месец февруари ще бъде за Лагерите за изграждане на толерантност и лидерски умения, а през месец март ще представи личния опит на доброволците през призмата на междукултурниото общуване.
свали документа

Кристалина Георгиева: Доброволците в България са едва 6% от населението

Проблем в България е, че доброволчеството в последните 20 години много се ограничи. Това каза пред журналисти в Брюксел комисар Кристалина Георгиева, предаде репортер на Агенция „Фокус”. По думите на еврокомисаря доброволците в страната са само 6% от населението. Положителното е, че повечето от доброволците са млади хора. Според комисар Георгиева най-успешните системи на гражданска защита са тези, които се основават на професионално ядро и армия от доброволци. „Безсмислено е да се поддържа на заплата армия в гражданската защита, защото бедствията и авариите не се случват всеки ден, за щастие. Много по-добре е да имаме професионално ядро и да разчитаме на увеличаване на екипите от доброволци, които са професионално подготвени”, заяви Кристалина Георгиева. Системата на гражданска защита в България има много добре подготвени хора и има създадена добра координационна система, 112 върви към добра координация. Според комисар Георгиева България трябва да инвестира в оборудване за екипите на гражданска защита
линк към страница

Интернет страница за доброволчеството

Страницата е предназначена за родители, тийнейджъри и деца.
линк към страница

Страница за доброволци

Страницата е разработена така, че да обслужва граждани, които искат да полагат доброволен труд и организации, които са склонни да работят с доброволци. Служи като мост между двете страни.
линк към страница

Младежите харесват ролята на доброволци и обичат да помагат

63% от младите хора, участвали като доброволци в организираните мероприятия в рамките на проекта, са имали като основна мотивация, за да дарят безвъзмездно времето и усилията си, желанието да помагат на хората. 49% са посочили и личния им интерес към темата за превенция на злоупотребата с алкохола и последващо шофиране. Едва на трето място с 39% идва стремежа да се придобият умения с потенциално бъдещо приложение в професионалния живот. Останалите възможни отговори са били посочени от по-малко от ? от участвалите доброволци. Това стана ясно от оценката на проекта, която беше представена от г-н Аксел Дрюар, Президент на Европейския младежки форум за пътна безопасност към Европейската комисия. В нея е изследвана обратната връзка от 121 доброволци, участвали в обществено полезни акции в неговите рамки в България и Белгия. Изследването разкрива и други много интересни факти като: - 89% от доброволците обсъждат в приятелските си кръгове рисковото поведение на пътя; - 70% от доброволците са говорили лично за разглежданата проблематика с по над 50 човека в рамките на деня, в който са осъществявали кампанията; - 99% от доброволците препоръчват добрата практика от проекта да бъде разпространена и използвана и в останалите страни-членки на Европейския съюз; - 96% от доброволците биха се включили отново в подобна кампания; - 57% от доброволците предпочитат да участват в еднократни акции, докато 43% от тях биха се включили в дългосрочни кампании. От особен интерес на организаторите на проекта от „Отворена Младеж“ е, че: - концепцията на кампаниите е отговорила на очакванията на 95% от доброволците; - еднодневното обучение на доброволците преди включването им, е било достатъчно, за да могат 94% от тях да се включат безпроблемно в провежданите дейности. 24% от тях посочват обучението и като най-интересната част от проекта. - подкрепата от страна на организаторите се оценява положително от 99% от доброволците; - 39% от доброволците посочват инструментите (симулатор, алкоочила) като най-интересни за посетителите. 26% ги посочват като най-интересни и за самите тях. - 79% от доброволците дават цялостна оценка на проекта от 5 по петобална скала. Останалите 21% дават оценка 4. Проект „Бъди доброволец! … чрез пътна безопасност“ на сдружение „Отворена Младеж“ е единственият одобрен проект за България в рамките на инициативата на Европейския съюз „Европейската година на доброволчеството 2011“. В неговите рамки през 2011 година беше осъществена кампания „Избери своя път“ в десет областни града: София (9 септември), Перник (12 септември), Видин (15 септември), Монтана (18 септември), Враца (21 септември), Благоевград (24 септември), Кюстендил (27 септември), Пазарджик (30 септември), Кърджали (03 октомври) и Хасково (06 октомври), заедно с две еднократни акции в Грамада, България (25 август) и Золдер, Белгия (03 септември). Пълна информация за проекта е качена на: http://roadsafetyvolunteers.open-youth.org
линк към страница

Наръчник "Как да работим с млади доброволци"

Представяме на вашето внимание наръчник за работа с млади доброволци, издаден от фондация "Помощ за благотворителността в България". Този наръчник е предназначен за хора, които професионално или не съвсем се занимават с управление на доброволци. Но не само. Той може да бъде интересен и полезен за всеки, които се интересува от човешките взаимоотношения. Приятно четене!
свали документа

Tools for Development

Tools for Development: A Handbook for Those Engaged in Development Activity Published by Department for International Development, 2002
свали документа

Две следи напред

Приемането на статут и закон за доброволчеството могат да стимулират хората да помагат безвъзмездно
линк към страница

Проект на статут за доброволчеството при предоставянето на социални услуги на територията на Столична община

Уважаеми колеги, фондация ПАЦЕП реализира проект “Насърчаване на доброволчеството при предоставяне на социални услуги в Столична община”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2011г. Предоставяме на Вашето внимание изработения от нас първоначален проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Молим за Вашите коментари, становища и предложения по текстовете, които ще използваме при изработването на окончателен проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Очакваме Вашите предложения до 22 юли 2011 г. на електронен адрес: pacel@pacel.org. За допълнителна информация се свържете с нас на телефон (02) 981 53 23 или на посочения електронен адрес.
свали документа

20 години Корпус на мира в България

Името на организацията може да бъде подвеждащо – с думата „корпус” се асоциират много неща, но някак си винаги се прокрадва смисълът за железен ред, дисциплина и мощ, което не се съотнася с филантропия и труд на добра воля. Източник: Списание GEO, март 2011
линк към страница

CV-то на доброволеца тежи повече

Да си доброволец не е демоде. Много от хората, които пораснаха преди падането на Берлинската стена, трудно разбират това. А често дори не искат да разберат защо един млад човек иска да бъде доброволец. Камелия А. Станчева, фондация Помощ за благотворителността в България 15.12.2010
линк към страница

Доклад за доброволчеството в България 2010

Доклад за доброволчеството в България на Фондация "Помощ за благотворителността в България" от 2010 година
свали документа

Long Term Volunteering Vacancies List

Long Term Volunteering Vacancies List
свали документа

Application form for Long Term Volunteers

Application form for Long Term Volunteers
свали документа

Из дневниците на доброволчеството

Ако плащахме по-добре на доброволците, това може би щеше да накара повече хора да работят безплатно. Тази смешка от един френски комикс може би най-добре описва погрешната представа, която битува в България за доброволчеството - наивни хора, които работят много, без да получават нищо. Източник: вестник "Дневник", 6.01.2011
линк към страница

Доклад за доброволчеството в България

свали документа

Service Learning Manual

Източник: Корпус на мира в България
свали документа

Volunteerism Action Guide

Peace Corps, английски, ICE Publication No.CD062
свали документа