Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

Дарители

Фондация „Оук”

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи.

 

Търсене на дарители