English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
TELUS International Europe очаква нови проектни предложения

Срок за кандидатстване: до 14.03.2016 г.
TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания. TELUS активно търси начини да подпомага обществено полезни каузи чрез Обществения Борд на TELUS International Europe.

През 2015 г. TELUS International Europe, чрез Обществения си борд в България, откри грантова схема в помощ на местни организации с нестопанска цел.

Области:
Ще бъдат подкрепяни едногодишни проекти/програми (Бордът не финансира проекти/програми, продължаващи повече от една година):
Здравеопазване
Образование
Околна среда

Допустими кандидати
Регистрирани организации с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
Кандидатстване

Общественият Борд съвещава веднъж на тримесечие. Моля, имайте предвид, че ще са необходими 6 до 8 седмици за обработка на Вашата кандидатура.

Финансиране
Дарения се отпускат до максимум $10,000 (на повечето кандидатстващи ще се отпускат до $5000, като максималното финансиране е 2 пъти в годината по $10 000)

Повече информация
можете да прочетете на страницата на TELUS.