Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Грантове за младежки проекти в областта на екологията

линк към страница

Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ на проблемите и решенията и солидна стратегия зад тяхната визия. Проектите трябва да са в началото на своя жизнен цикъл без създадена голяма организационна инфраструктура. Финансират се проекти от всяка точка на света. Проблемите на околната среда, които могат да бъдат засегнати са: образование относно изменението на климата, достъп и опазване на водата, качество на въздуха, опазването на биологичното разнообразие, опазване и управление на екологични ресурси, нарастване броя на населението.

Допустими кандидати - млади хора, интересуващи се от екологични проекти

Финансиране - 1000 долара


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Търсене на финансиране