Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Opportunity Fund

линк към страница

Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски организации, неформални групи и мрежи, както и към гражданите на Албания, България, Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Чехия, които отговарят на определени изисквания, да кандидатстват за целева подкрепа в размер до 15 000 щатски долара за предприемането на неотложни и навременни действия. Ще бъдат подкрепени навременните действия и използването на потенциални възможности, способстващи за  извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Цели и приоритети

Фондът „Потенциални възможности" поддържа развитието на ромите стратегически и в дългосрочен план, но това финансиране е насочено към подкрепа - в краткосрочен план, в случаите когато непредвидени социални или политически събития налагат неотложни мерки или изменение/приспособяване на подходите. Фондът ще подкрепи действия/дейности, които могат да се осъществят в рамките на четири месеца, в две основни области.

Вижте ц
ялата информация, която можете да намерите на сайта на програмата.

 

Търсене на финансиране