Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Европейската младежка награда "Карл Велики"

линк към страница

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен отправят покана към младежите от всички държави – членки на ЕС да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Европейската младежка награда „Карл Велики" се присъжда на проекти, които:

  • насърчават разбирателството в Европа и света,
  • подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
  • служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2017 г. Формулярите за кандидатстване трябва да се попълнят онлайн на уебсайта на Eвропейската младежка награда „Карл Велики" (www.charlemagneyouthprize.eu).

За повече информация относно състезанието можете да се обръщате към секретариата на Европейската младежка награда „Карл Велики" на адрес ECYP2017@ep.europa.eu

Цялата информация за конкурса можете да прочетете на страницата на Европейския парламент.

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро и третата награда е 2500 евро.


 

Търсене на финансиране