Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Покани за проектни предложения по програма "Европа за гражданите"

линк към страница

До 1 март 2017 г. може да кандидатствате със свой проект във всички направления на програмата.
Повече информация ще откриете на страницата на програмата.


Източник: Национален център за контакт по програма "Европа за гражданите" 2014-2020

 

Търсене на финансиране