Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Интегриране на граждани от трети страни

линк към страница

Покана за проектни предложения в сферата на интегриране на граждани от трети страни.

Приоритетни области:
  • Насърчаване на активното участие в обществото като цяло
  • Подкрепа за интеграцията на лица, нуждаещи се от международна закрила, които са били преместени в рамките на ЕС или преселени от трета страна.

Цялата информация за програмата можете да намерите тук.


 

Търсене на финансиране