Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Безвъзмездна финансова помощ за проекти за популяризиране на достъпа до правосъдие и подкрепа на жертви на насилие, базирано на пола

линк към страница

Целта на поканата е да се допринесе за защитата и подкрепата на жертви на насилие, основано на пола, и прилагането на законодателството в подкрепа на такива жертви, както и за работа с извършителите на това насилие. За да се гарантира достъп до правосъдие, защита и подкрепа, програмата има за цел да даде възможност на жертвите да докладват насилие, основано на пола.

Цялата информация относно програмата можете да намерите на страницата на ЕК тук.

 

Търсене на финансиране