Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, базирано на пола

линк към страница

Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, базирано на пола, като начин за предотвратяването му на ранен етап.

Целта на настоящата покана е да допринесе за образование и повишаване на осведомеността относно предотвратяването и борбата с насилието, основано на пола, по-специално чрез промяна на отношението и поведението към това явление. Фокусът е повишаване на осведомеността на момичета и момчета под 18 години, с информация относно  равенството между половете, половите стереотипи и роли, уважение към другите, относно това как да имат здравословни връзки, и т.н. Подобни инициативи трябва да насърчават критично мислене, така че момичета и момчета да оспорват социални норми, които допринасят за увековечаване на насилието, основано на пола. Те трябва да даде възможност на младите хора да устояват техните права и да се защитят в рискови ситуации.

Цялата информация за програмата можете да намерите на страницата на ЕК.


 

Търсене на финансиране