Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на роми

линк към страница

В тази програма ЕК ще подкрепи дейности, в подкрепа на най-малко една от следните групи хора в риск от дискриминация: расови или етнически малцинства, хора с увреждания, възрастни/по-млади хора, религиозни малцинства и ЛГБТИ хора.

По тази покана ще бъдат финансирани дейности по:
  • - Обучение на специалисти;
    - Взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добри практики, които могат да се използват в други страни-участнички;
    - Разпространение и дейности по повишаване на осведомеността, като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата.

Цялата информация за програмата можете да намерите на страницата на ЕК.

 

Търсене на финансиране