Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Конкурс "Спорт 2017" по програма "Еразъм+"

Краен срок: 06.04.2017 г.

Конкурсът има две направления: "Партньорства за сътрудничество" и "Нестопански европейски спортни събития".

Направление "Партньорства за сътрудничество" предлага възможност за разработване, трансфериране и изпълнение на новаторски практики в различни сфери, свързани със спорта и физическата активност между разнообразни организации и действащи лица в и извън сферата на спорта. Партньорствата за сътрудничество са новаторски проекти, които целят:

  • борба с допинга на местно равнище, особено в среди за развлечение като аматьорския спорт и фитнеса;
  • подкрепа за предотвратяване и повишаване на вниманието сред участниците в борбата срещу уговарянето на резултата от състезания;
  • подкрепа за предотвратяване, образователни и новаторски подходи за борба с насилието, расизма и нетолерантността в спорта;
  • подкрепа за изпълнението на политическите документи на ЕС в сферата на спорта и в други съотносими политически области, като препоръки, насоки, политически стратегии и др. (напр. Насоки на ЕС за физическата активност; Насоки на ЕС за двойната кариера на атлетите; Принципи за добро управление в спорта; и др.).
  • Конкретен фокус ще бъде поставен върху проекти, които адресират спорта на местно равнище.

По направление "Нестопански европейски спортни събития" целта е да се подкрепи:

  •      Доброволчеството в спорта
  •      Социално включване чрез спорт
  •      Равенството между половете в спорта
  •      Изпълнение на Европейската седмица на спорта и други.

Максимално финансиране: за събития, организирани по време на Европейската седмица на спорта - 300 000 евро; за събития, не свързани с Европейската седмица на спорта - 500 000 евро.

 

Повече информация на страницата на Европейската комисия.
 

Търсене на финансиране