Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Развитие на социалното предприемачество

линк към страница

Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Кандидат може да бъде някое от изброените лица:
1. Социално предприятие;
2. Работодател;
3. Специализирано предприятие на хора с увреждания;
4. Кооперация на хора с увреждания;
5. Община;
6. Район на община;
7. Доставчик на социални услуги;
8. Неправителствена организация.

Пълната информация можете да намерите на страницата на ИСУН.


 

Търсене на финансиране