Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Покана за представяне на проектни предложения по направление „Европейски платформи“

линк към страница

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя групи от организации (платформи) в културните сектори за: 

  • популяризиране на европейски творци, автори и изгряващи таланти;
  • трансгранично сътрудничество за достигане на нови аудитории;
  • насърчаване на представянето на европейска програма от ненационални произведения.

Подкрепят се и платформи с цел предприемането на комуникационни дейности и разработването на европейска брандинг стратегия.


Краен срок за кандидатстване: 6-и април 2017г., 12:00 ч. централноевропейско време.

* Това е втората и последна покана по направление "Подкрепа за европейски платформи" за настоящия програмен период (2014-2020).


Източник: www.creativeeurope.bg

 

Търсене на финансиране