Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Конкурс за финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община

линк към страница

Програмата за развитие на детско-юношеския спорт е разработена в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2020 г. и има за цел да подпомогне дейността на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт.

Приоритетна цел е подобряването на условията и възможностите за развитие на детско–юношеския спорт чрез ефективно взаимодействие със спортни клубове.

Програмата е съобразена с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2022 г. и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. и с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта.


Преки бенефициенти са детско-юношески школи на спортни клубове.


Правилата на програмата и формулярите можете да откриете на страницата на Столична община. 

Търсене на финансиране