Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Финансиране на малки проекти в полза за местната общност

линк към страница

Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма "Заедно Напред"


Срок  за кандидатстване: 31 март 2017 г.


Кой може да кандидатства?


Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред" 2016 и доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете".


Какво цели програмата „Заедно Напред"?


Младежка фондация "Арете" организира конкурс по програма "Заедно Напред" за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма "Заедно Напред" е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
1. полза на местната общност;
2. подкрепа на образованието на ромската общност;
3. насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
4. мотивация на ромските младежи;


Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?


Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е mail: ivan@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 4 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията.

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 7 април 2017 г.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред"; тел: 0878 744 467, e-mail: ivan@areteyouth.org


Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект "Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II", който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете" и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива" или нейните партньори. 

Търсене на финансиране