Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Националната покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор "Младеж"

линк към страница

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) публикува Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите", сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26 април 2017г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 

През 2017 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:

 
  • Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/ или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

 
  • Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти" и „Събития за разпространение на резултатите" отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта".

 

През 2017 г. поканите за кандидатстване за съответния тип Стратегически партньорства, сектор Младеж, са разпределени както следва:

  

26 април 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"

 

04 октомври 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики". 

Търсене на финансиране