Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Програма „Еразъм+": Проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика“

линк към страница

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в сферата на младежта.

Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху:
  • Национални срещи и международни семинари, предоставящи възможност за обмен на информация, дебати и активно участие на младите хора в диалог с лица, отговорни за формиране на политиките, по въпросите на структурния диалог и Стратегията на ЕС за младежта;
  • Национални срещи и международни семинари, които да подготвят официалните младежки конференции, организирани през всеки семестър от страните членки председателстващи Европейския съюз;
  • Събития, които насърчават дебатите и обмена на информация по теми, касаещи младежките политики и свързани с дейностите, организирани по време на Европейската младежка седмица;
  • Консултации с млади хора с цел установяване на техните нужди, свързани с участието в демократичния живот (онлайн консултации, анкети, сондажи, и др.);
  • Срещи и семинари, информационни събития или дебати между млади хора и лица, отговорни за формиране на политиките, или експерти в областта на младежта по темите на участието демократичния живот;
  • Събития, симулиращи функционирането на демократичните институции и ролята на лицата, отговорни за формиране на политиките в рамките на тези институции.

Кой може да кандидатства?

Организации с нестопанска цел, асоциации, НПО, европейски младежки НПО, публична институция на местно или регионално ниво, установени в програмна държава.

В случай на кандидатура, включваща две или повече организации, кандидатстващата организация подава проектното предложение от името на всички партньорски организации, участващи в проекта – виж Ръководство по Програма „Еразъм+" (английска версия).

Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.

Цялата информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР.


 

Търсене на финансиране