Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Програма „Еразъм+”: Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност”

линк към страница

Проекти за мобилност на младежи и младежки работници

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност" в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници.

Кой може да кандидатства?

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност", сектор „Младеж", съгласно Ръководството по Програма „Еразъм+", могат да бъдат:
 • Организации с нестопанска цел; асоциации; неправителствени организации;
 • Европейски младежки неправителствени организации;
 • Социални предприятия;
 • Публични органи на местно ниво;
 • Група от млади хора, които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация (неформална група от млади хора);
 • Публични органи на регионално или национално ниво;
 • Асоциации на региони;
 • Европейски групи за териториално сътрудничество;
 • Организации със стопанска цел, активни в сферата на корпоративната социална отговорност.

Кой може да участва?
 • За младежки обмени – млади хора на възраст между 13 и 30 години от страните на изпращащите и приемащите организации;
 • За Европейската доброволческа служба – млади хора на възраст между 17 и 30 години от страната на тяхната изпращаща организация;
 • За Стратегическа Европейска доброволческа служба – млади хора на възраст между 17 и 30 години от страната на тяхната изпращаща организация;
 • За мобилност на младежки работници – няма ограничения за възрастта.
Участниците трябва да бъдат от страната на тяхната изпращаща или приемаща организация.

Срок за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат своите проектни предложения най-късно до: 26 април 2017г., до 13:00 часа (българско време), за проекти, стартиращи между 01 август и 31 декември 2017 г.


Цялата информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР.


 

Търсене на финансиране