Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година

линк към страница

В изпълнение на политиките за младежта Министерството на младежта и спорта разработи Национална Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година, като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение в съответствие на принципите на Закона за младежта, приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и европейската политика за младежта.

Програмата през 2017 година се реализира в три направления:
1. „Информирай младите"
2. „Мотивирай младите"
3. „Активизирай младите"

Допустими кандидати по програмата:
За изпълнение на проекти по програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейности в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или е със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Програмата следва да се реализира и отчете през 2017, като конкретните срокове за изпълнение на финансираните проекти се определят в рамките на всяко направление на дейност.

Пълната информация може да видите на страницата на Министерство на младежта и спорта ТУК

Проектните предложения се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, в срок до 17.05.2017 г.

 

Търсене на финансиране