Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13Творческа Европа - възможности за финансиране

линк към страница

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата Творческа Европа.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

 

Търсене на финансиране