Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24Програма „Зелена София" 2017

линк към страница

Столична община открива процедура за кандидатстване по програма "Зелена София" 2017 г.
Целта на Програмата е да обедини желанието и усилията на община и граждани, за да бъдат облагородени обществени зелени площи и междублокови пространства.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е 5000 лв. във вид на материали.
Срокът за кандидатстване е 17 часа на 29 май 2017 г.
При предоставяне на безвъзмездната помощ в натура ще бъдат взети под внимание само "допустимите дейности" както следва:
  • Озеленяване и изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих и общуване в зелени площи - общинска собственост - околоблокови пространства и градини;
  • Доставка на  подходящо оборудване, необходимо за реализацията на гореизброените дейности и последващата поддържа на обектите.
Бенефициенти по програмата са:
  • Етажна собственост по чл. 46б на ЗУЕС или сдружение на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 на ЗУЕС.
  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Цялата информация за програмата можете да намерите на сайта на Столична община.

 

 

Търсене на финансиране