Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24Покана: Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants)

линк към страница


Тази покана за транснационални проекти, насочени към безработицата сред младите хора, има три основни области на подкрепа:
1. Иновации и проучване
2. Трансфер на ноу-хау и добри практики
3. Анализ и изследвания
Областите за подкрепа могат да бъдат комбинирани.


Проектите следва да включват организации от най-малко две държави, включително поне една държава бенефициер по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.


Фондът e с размер от 60 милиона евро. Размерът на безвъзмездните средства, представени на отделен проект, не може да бъде по-малък от 1 милион евро. Подкрепата не може да представлява повече от 85% от общите допустими разходи по проекта.


Поканата има процедурата за кандидатстване в две стъпки. В първата стъпка се представя само концепция. Успешните кандидати от първата стъпка ще бъдат поканени да подадат пълна заявка за проект.


Не по-късно от 01.08.2017 г. кандидатите се приканват да представят проектна концепция, която кратко описва идеята за проекта, дейностите и резултатите от проекта, членовете на консорциума на проекта и предварителния бюджет.

Пълната информация за програмата и поканата можете да намерите ТУК.


Източник: ФРМС
 

Търсене на финансиране