Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Програма Мост към бизнеса

линк към страница

Програма „Мост към бизнеса" хвърля мост между пазара на труда в частния сектор и образовани млади роми от България и Унгария, които се стремят към качествени работни места в равностойна среда.

Програмата подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес, които да съответстват на тяхното образование и квалификация. Подробности за условията за включване в Програмата можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

„Мост към бизнеса" предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образованието във висши училища и успешна реализация на позиции за висококвалифициран труд на пазара на труда.

Програмата работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да наемат на работа образовани и квалифицирани младежи независимо от техния етнически произход.

Програмата е част от проект „Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236, финансиран от Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI") 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от Фондация "Институт Отворено общество – София" в консорциум с Фондация „Аутономия" (Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария).

Още подробности за „Мост към бизнеса" можете да намерите в секция За Програмата.

 

Търсене на финансиране