Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Европейска комисия: Грантове за грижа за непълнолетните мигранти, включително непридружени малолетни

линк към страница

Европейската комисия очаква кандидатури за своята програма за безвъзмездна помощ, озаглавена „Грижи за непълнолетните мигранти, включително непридружени малолетни", за деца, които временно са лишени от семейната си среда, включително децата мигранти, които имат право на специална закрила и помощ.

Ще се финансират проекти, насочени към обмен на добри практики и / или предоставяне на необходимото обучение, за да се подпомогне прилагането / разширяването / подобряването на алтернативните системи за грижи (като грижи за семейството или приемна грижа или независими жилищни условия под наблюдение) или на ефективни алтернативи на задържането.

Мерки:
- Обмен на добри практики и / или обучение и / или логистична подкрепа за прилагането / разширяването / усъвършенстването на алтернативни системи за грижи за деца мигранти, като приемна грижа, грижа за семейството и / или независими жилищни условия под наблюдение;
- Обмен на добри практики и / или обучение и / или логистична подкрепа за прилагането / разширяването / подобряването на ефективни алтернативи на задържането, като например редовно докладване на органите (от назначения представител / семейство / приемни родители); депозит на финансова гаранция или задължение за престой на определено място.
Сумата на исканата безвъзмездна помощ трябва да бъде между 250 000 евро и 600 000 евро.

Източник: ФРМС


 

Търсене на финансиране