Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Първа покана за кандидатстване по програма „Европейски корпус за солидарност"

линк към страница

На 9 август 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува първата покана за представяне на предложения под новата правна рамка на Европейски корпус за солидарност.

В рамките на поканата ще се финансират доброволчески дейности, стажове и работни места, както и проекти за солидарност. Всяка публична или частна организация, притежаваща Знак за качество (акредитация) и установена в държавите членки на ЕС, може да кандидатства за финансиране. Освен това, неформални групи от млади хора, регистрирани в портала на Европейски корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

Крайните срокове за подаване на проекти предложения са в периода 16 октомври 2018 г. – 18 февруари 2019 г. в зависимост от вида дейност. Организациите – с изключение на неформалните групи от млади хора – кандидатстващи за финансиране, първо трябва да получат Знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време.

Срок за подаване на заявленията:
Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12.00 ч. (на обяд), брюкселско време.
Доброволчески партньорства - 16 октомври 2018 г.
Доброволчески проекти - 16 октомври 2018 г.
Доброволчески екипи във високоприоритетни области - 18 февруари 2019 г.
Стажове и работни места - 16 октомври 2018 г.
Проекти за солидарност - 16 октомври 2018 г.

За повече подробности, моля, запознайте се с Ръководството по програма „Европейски корпус за солидарност". Формулярите за кандидатстване и допълнителна информация са достъпни на страницата на Европейски корпус за солидарност.

Поканата се публикува, при условие че законодателният орган приема окончателно Регламента за Европейски корпус за солидарност без значителни изменения.

Център за развитие на човешките ресурси в момента подготвя самостоятелна уебстраница, посветена на Европейския корпус за солидарност, която ще бъде активна около 10 септември 2018 г.


Центърът за развитие на човешките ресурси ще проведе информационна среща по повод поканата в средата на септември 2018 г. Очаквайте подробности за датата и мястото.


Подробности на страницата на ЦРЧР.
 

Търсене на финансиране