Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22EU: Подкрепа за жертви на трафика на хора

линк към страница

Цели:
- Подобряване на интеграцията на жертвите на трафик от трети страни в приемащото общество, като се вземат предвид индивидуалните нужди на жертвите и с оглед намиране на трайни решения и предотвратяване на повторен трафик;
- улесняване на безопасното и устойчиво, доброволно връщане на жертвите на трафик на граждани на трети държави с цел намиране на трайни решения и предотвратяване на техния повторен трафик;
- гарантиране на трайни решения за деца - жертви на трафик от трети страни и предотвратяване на повторен трафик.
Към пълния текст на поканата.

 

Търсене на финансиране