Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Покана за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма „Социален диалог – достойни условия на труд"

линк към страница

В рамките на Норвежкия финансов механизъм е публикувана обява за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма „Социален диалог – достойни условия на труд". На следния линк можете да откриете подробна информация: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/decentworktravelsupport/

Програмен оператор на Програма „Социален диалог – достойни условия на труд" е Иновация Норвегия. Всички запитвания или подготвени проектни предложения следва да бъдат подавани на e-mail адреса на програмата: decentwork@innovationnorway.no.

Целта на предоставяната подкрепа за пътувания е да улесни създаването на двустранни партньорства между допустими кандидати в страните - бенефициенти и такива в Норвегия, които имат идея за подготвяне на съвместни проектни предложения за финансиране по Програмата. В следващите месеци ще бъде публикувана обява за набиране на проектни предложения по Програма „Социален диалог – достойни условия на труд" във всяка държава - бенефициент, като ще бъдат подробно разписани условията за кандидатстване, допустими дейности за финансиране на проекти, както и съответните финансови параметри.

Страните - бенефициенти включват България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Предстои подписване на споразумения с Кипър и Унгария.

Допустими кандидати за финансиране са официално регистрирани юридически лица в държавите - бенефициенти или в Норвегия. Цялата информация относно условията за допустимост се съдържа в текста на обявата за подкрепа на пътувания, която може да бъде прочетена тук.

 

Търсене на финансиране