English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2018/2019 година.

Срок за кандидатстване: до 12.10.2018 г.
Стипендия „Лука Бекяров" се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2018/2019 и е в размер на 3000 лв. Присъждат се и три поощрителни стипендии в размер на 1000лв. Средствата могат да бъдат използвани за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

Процедура за кандидатстване:

1. Кандидатите попълват формуляр по образец (изтеглете) - задължително

2. Кандидатите трябва да представят сканирани сертификати и грамоти от участията си в национални и международни състезания и конкурси по математика и информатика - задължително

3. Кандидатите трябва да представят бележка от учебното заведение с успеха си от предходната учебна година - задължително

4. По желание, кандидатите могат да изпратят кратко видео /с продължителност от 1 до 5 мин./, в което:

  • Да разкажат за своите постижения; наградите, с които се гордеят,
  • Да опишат как смятат да използват средствата от стипендия „Лука Бекяров",
  • Да споделят своите интереси и научната област/сфера на дейност, в която възнамеряват да се развиват в бъдеще.

Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени в срок до 12 октомври 2018 г., по електронен път, на адрес office@bcause.bg. При получаване на документите, всеки от кандидатите ще получи потвърждение.

След първоначалния подбор по документи, с избраните финалисти ще бъде проведено интeрвю, което ще определи крайния получател на стипeндията.

 

За допълнителна информация:

Фондация BCause

София, бул. Витоша 65, ет. 2

Тел. 02/9811901

office@bcause.bg
http://www.bcause.bg