Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17Стипендия за развитие на гражданското общество

линк към страница

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт" обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки. От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е през месец април. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Пълната информация за програмата можете да намерите на интернет страницата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт".

 

Търсене на финансиране