Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Еразъм+: Национални покани за кандидатстване по сектор „Младеж"

линк към страница

Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж", Ключови дейности 1, 2 и 3, с краен срок за кандидатстване 5 февруари 2019 г., 13:00 часа българско време.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

 

Търсене на финансиране