Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Трета покана за предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020"

линк към страница

Конкурсът ще протече в два етапа – подаване на заявление за интерес и подаване на пълен формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.
Поканата е отворена за проектни предложения по следните специфични цели:
2.2 „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори";
2.3 „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска";
2.4 „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации";
3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност";
4.1 „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства".
Останалите специфични цели са ограничени до определени теми, съгласно приложената информация на страницата на програмата.
Общият размер на финансиране по поканата възлиза на 59,3 млн. евро.

Към поканата.

 

Търсене на финансиране