Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Програма „Културно наследство" на Национален фонд „Култура"

линк към страница

Програмата приема проекти по следните модули:

- модул "Културни индустрии и културен туризъм" - Програмата подкрепя проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества, устойчиви практики и развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво (включващи производство, разпространение, популяризиране, практикуване и предаване на занаяти).

- модул "Съхранение и популяризиране на културно наследство" - Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

 

Търсене на финансиране