Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
17Програма „Творческо развитие" на Национален фонд „Култура"

линк към страница

Програмата приема проекти по следните модули:

- модул "Дългосрочни събития" - Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

- модул "Краткосрочни събития" - Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

 

Търсене на финансиране