Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26Награда за солидарност от фондацията на Veolia за иновативни студентски проекти

линк към страница

Вече повече от десетилетие, Наградата за студентска солидарност на Фондация Veolia насърчава студенти от цял свят да създават и прилагат нови модели за устойчиво развитие. Наградата има за цел да бъде в подкрепа на студенти, които активно участват в граждански и солидарни проекти.

Инициативите, с които те могат да кандидатстват, трябва да се съсредоточат върху международната помощ за развитие, насърчаването на социалните връзки и преминаването към заетост, или опазването на околната среда и биологичното разнообразие - трите области на интервенция, които са фундаментални за Фондация Veolia.

Победителите ще получат не само финансиране, но и техническа подкрепа чрез менторски програмите, в които участват експерти наГрупата Veolia по целия свят.

Жури с представители на Veolia, училища, университети и асоциации ще избере 3 проекта, между които ще се разпредели грант от 15 000 евро.

Наградата за студентската солидарност насърчава обществено-ориентирания подход на Veolia и е доказателствоза поетия ангажимента на Групата в опазването на околната среда, помощта за социално развитие и интеграция, както и борбата срещу социалното изключване.

Цялата информация за участие (дневен ред, правила, критерии за подбор) e публикувана на уебсайта на Фондацията и на страницата във Фейсбук на Student Solidarity Award.

През2017 г. групата Veolia е доставила питейна вода до 96 млн. души, пречистила е отпадъчните води на 62 млн. души по света, като своевременно е произвела почти 55 млн. мегаватчаса енергия и е преобразувала 47 млн. тона отпадъци в нови материали и енергия.

В България, Veolia е позната с дружествата „Софийска вода" , „Веолия Енерджи България", „Веолия Енерджи Варна", „Веолия Енерджи Сълюшънс България" и „САД България".
 

Търсене на финансиране