Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23ЕКООБЩИНА 2019 „Образование и околна среда – НПО"

линк към страница

В категория „Образование и околна среда" конкурсът е отворен за участието на неформални граждански групи и граждански сдружения и/или фондации, които разработват образователни проекти с цел информираност и участие по проблемите на глобалното затопляне и предизвикателствата на устойчивото развитие (управление на водите, управление на отпадъците, енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.).

Предоставените средства могат да послужат за реализирането на „малък" проект, за създаването на добавена стойност към съществуващ проект или за мобилизирането на други средства.

Неформалните граждански групи могат да кандидатстват чрез регистрирана организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която да администрира предоставеното като награда финансиране.

10 проектни предложения на идеен етап ще бъдат предварително подбрани и обявени на 10 май 2019 г. Кандидатите ще бъдат поканени за участие в работна група, която ще се проведе на 14 май 2019 г., от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Френския институт в България, на адрес пл. Славейков № 3.

След проведената работна група, 10-те предварително подбрани кандидати ще имат възможност да доразвият проектните си идеи и да ги изпратят на организатора в срок до 23 май 2019 год. за окончателна оценка и класиране от журито.

В категорията „Образование и околна среда" – НПО ще бъдат избрани 3-ма лауреати, които ще получат следните награди:
- Парична награда в размер на 3 000 лева, която е целева и трябва да се използва задължително за финансирането на проекта. Паричната награда ще бъде разделена на 2 части: 2100 лв. ще бъдат изплатени преди началото на проекта, 900 лв. ще бъдат изплатени в края на проекта след одобрение на отчета за изпълнението му.
- Сертификат на конкурса „Екообщина".

Изпълнение на проектите: 1 юни – 31 декември 2019 г

Регламента на конкурса можете да намерите на страницата http://ecoobchtina.bg
 

Търсене на финансиране