Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26Еразъм+: Национални покани за кандидатстване по сектор „Младеж"

линк към страница

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че са публикувани Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж", Ключови дейности 1, 2 и 3, с краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., 13:00 часа българско време.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

Екипът на ЦРЧР

 

Търсене на финансиране