Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25Отворени програми по Национален фонд „Култура"

линк към страница

От 27.03.2019 г. за кандидатстване са отворени програмите:

Мобилност II, Критика, Публики, Преводи, Социално ангажирани изкуства. Периодите за кандидатстване могат да бъдат разгледани подробно на сайта на НФК: http://programs.ncf.bg/bg/programi


От 15.02.2019 г. за кандидатстване са отворени програмите:

Културно наследство, Дебюти I, Творческо развитие. Периодите за кандидатстване могат да бъдат разгледани подробно на сайта на НФК: http://programs.ncf.bg/bg/programi

Кратко описание на програмите:


МОБИЛНОСТ II
ОТ 27 МАРТ ДО 07 МАЙ 

В 2 модула:

за професионалисти: Транспортни разходи на професионални артисти и представители  на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

за любители: Транспортни разходи на български артисти любители за участия в международни, национални и локални културни форуми.


ДЕБЮТИ I КРЪГ

ОТ 15 ФЕВРУАРИ ДО 23 АПРИЛ

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти с модули заЕкранни изкуства; Сценични изкуства;Визуални и дигитални изкуства; Музика и Литература. 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ОТ 15 ФЕВРУАРИ ДО 09 МАЙ

В 2 модула:

Съхранение и популяризиране на културно наследство:Съхранение и популяризиране на културно наследство- Проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.

Културни индустрии и културен туризъм: Проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и културни индустрии на местно ниво (включващи производство, разпространение, популяризиране, практикуване и предаване на занаяти).


ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ I

ОТ 15 ФЕВРУАРИ ДО 27 ЮНИ

Финансира разходи за участия в обучения и събития за  професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие в два модула - за краткосрочни (до месец) и дългосрочни (над месец) събития.


ПУБЛИКИ

ОТ 27 МАРТ ДО 20 ЮНИ

В 2 модула:

Привличане и развитие на публики:Подкрепя проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работа на културни организации.

Творческа намеса в публична среда:Подкрепя проекти за създаване и представяне на изкуство в публична среда с цел обогатяване на културния живот в населеното място и привличане на публики. 


КРИТИКА

ОТ 27 МАРТ ДО 20 ЮНИ

В 2 модула:

Иновативни модели за оперативна критика: Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Утвърдени периодични издания и рубрики: Програма за развитие и широко популяризиране на оперативна критика във всички области на изкуството и културата.


ПРЕВОДИ

ОТ 27 МАРТ ДО 04 ЮЛИ

Програма за превод и въвеждане на устойчиви механизми за развитие и популяризиране на българска преводна литература. 

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА

ОТ 27 МАРТ ДО 12 СЕПТЕМВРИ

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

 

Търсене на финансиране