Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25Европейски корпус за солидарност: Покана за кандидатстване към 30 април 2019 г.

линк към страница

Формулярите  за кандидатстване с краен срок 30 април 2019 г. вече са активни, с което подаването на проектопредложенията в рамките на Програма "Европейски корпус за солидарност" за втория краен срок е отворено. 

Дейностите, подлежащи на финансиране по Програма „Европейски корпус за солидарност", са "Доброволчески проекти" и „Доброволчески партньорства", „Стажове и работни места", и „Проекти за солидарност". Всички дейности следва да бъдат изпълнявани в области като опазване на европейското културно наследство, насърчаване на социалното приобщаване на хората с по-малко възможности и справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.

Неформални групи млади хора, регистрирани в Портала на Европейски корпус за солидарност, както и публични и частни организации, установени в държави членки на ЕС, които са получили съответния Знак за качество, могат да кандидатстват за финансиране. 

Повече информация е налична на сайта на Европейски корпус за солидарност.

 

Търсене на финансиране