Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

линк към страница

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2019:

Подпрограма „Околна среда":

  • традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
  • подготвителни проекти;
  • интегрирани проекти;
  • проекти за техническа помощ.

Подпрограма „Действия по климата":

  • традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата;
  • интегрирани проекти;
  • проекти за техническа помощ.

Поканата за набиране на проекти е отворена от 4 април 2019 г, като се набират предложения в зависимост от типа проекти, както следва:

....

Повече информация можете да намерите на страницата на програмата.

Обърнете внимание на индикативните крайни срокове за всяка от подпрограмите.
 

Търсене на финансиране