Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
05Грантове на Фонд за опазване на видовете

линк към страница

Фондът за опазване на видовете на името на Mohamed bin Zayed е отворен за кандидатстване за финансова подкрепа от природозащитници от всички части на света и ще подкрепи проекти, насочени към всички видове растителни, животински и гъбични видове.
Максималният размер на безвъзмездната помощ на Фонда е 25 000 щатски долара.
Всеки, който пряко участва в опазването на видовете, може да кандидатства във Фонда за безвъзмездни средства.

 

Търсене на финансиране