Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Български фонд за жените обявява конкурс за подкрепа на феминистки проекти

линк към страница

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 50 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е 5 000 лева, а срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 9 юни 2019 г.

Информация за конкурса и насоки за кандидатстване

Настоящият конкурс се провежда в подкрепа на мисията на Български фонд за жените за развитие на феминистко движение в страната чрез подкрепа на организации, групи и активисти, работещи за правата на жените. Конкурсът е част и от стратегическите дейности на БФЖ за адресиране на нуждите на различните групи жени и момичета, за постигане на равнопоставеност на половете и на общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло.

Конкурсът има 7 тематични приоритета като една организация може да избере само един приоритет, по който да кандидатства:
1. Насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.)
2. Повишаване на участието на жените в процесите на взимане на решения и в обществения живот
3. Икономическа независимост на жените
4. Сексуално-репродуктивни права и женско здраве
5. Промяна на законодателство / местни политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете
6. Създаване на комуникационни кампании, повишаващи чувствителността на обществото по темите феминизъм, пресеченост на социалните неравенства, равнопоставеност на половете, дискриминация, основана на пола
7. Създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи.

Целите и дейностите на всеки проект трябва да демонстрират феминистки подход и ясно разбиране на проблема, който адресират, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна.

Повече информация за условията и документите за кандидатстване можете да намерите на страницата на Български фонд за жените. 

Търсене на финансиране