Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
17Кандидатствай до26 юли в „Предприемачество за нестопански организации" 2019/2020

линк към страница

Програмата „Предприемачество за нестопански организации" 2019/2020 е отворена за кандидатстване до 26 юли (удължен срок)


Намираме мотивирани НПО, които търсят нови хоризонти за развитие.

Развиваме уменията им да правят предприемачество – другото го могат.

Подкрепяме ги да стартират предприемаческите си идеи.

Свързваме ги с хора от социалноотговорен бизнес.

Разказваме техните истории.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ПРОГРАМАТА

Програмата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. Можете да кандидатствате до 26 юли чрез онлайн формуляра, ако сте неправителствена организация (сдружение, фондация или читалище), която:

  • има най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи (самостоятелни или в партньорство);
  • има годишни приходи над 5 000 лева за последните две години (2017 и 2018 г.).

Допустими кандидати са и организации, които вече са участвали в Програмата. Ако сте сред отличените в Конкурса «Най-добър бизнес план на НПО» при предходно издание на Програмата, можете да кандидатствате отново само ако идеята, с която кандидатствате сега, е различна от бизнес идеята, за която сте били сред наградените в Конкурса.

Вижте подробно описание на Програмата тук.

Основен критерий ще бъде връзката между мисията на организацията и предложената идея за развиване на стопанска дейност. Предимство при селекцията на участниците в Програмата ще дадем на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си.

Кандидатствайте чрез онлайн формуляра в срок до 26 юли 2019 г.

Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра!

Формулярът за кандидатстване не може да бъде запазван в процеса на неговото попълване, затова използвайте формуляра в word за предварителна подготовка.

Програмата «Предприемачество за нестопански организации» 2019/2020 се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България" и в партньорство с TELUS International Europe, УниКредит Булбанк и Аксенчър България.


 

Търсене на финансиране