Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
15Европа за гражданите: Мярка „Проекти на гражданското общество"

линк към страница

Тази мярка подкрепя проекти, изпълнявани от транснационални партньорства, насърчаващи възможности за солидарност, ангажиране на обществото и доброволческа дейност на ниво ЕС. Проектите трябва активно да включват в изпълнението си голям брой граждани и да имат за цел да създадат основа за или да насърчават развитието на дълготрайни мрежи между много организации, активни в тази област.
Максималната допустима сума за безвъзмездни средства за „Проект на гражданското общество" е: 150 000 EU
Повече информация:
http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=48&sp=565&t=0&z=0

 

Търсене на финансиране