Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Покана за проекти „Кината като център за иновации за местните общности”

линк към страница

ЕК стартира покана за представяне на предложения за 2 млн. евро за създаване на иновативни културни центрове около киносалоните, особено в райони с ограничена кино и културна инфраструктура. Тази пилотна програма ще подпомогне създаването на иновативни културни центрове, преосмисляне на опита на киносалоните чрез нови услуги и дейности.
Подготвителното действие ще изпробва нови преживявания в областта на киното, като взема предвид нуждите на местната аудитория и ще се съсредоточи върху:
а) тестване на нови начини за преосмисляне на опита на киносалоните и създаване на иновативни места за култура;
б) развитие на публиката и изграждане на общности чрез интерактивни преживявания;
в) подкрепа на оборудване и цифровизация на киносалони.
Максималният процент на съфинансиране е 80% от общите допустими разходи.

Неправителствените организации са допустими кандидати.

 

Търсене на финансиране