Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Програма „Дебюти" на НФ „Култура", II кръг, Визуални и дигитални изкуства

линк към страница

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за визуални, дигитални изкуства и нови медии.

http://programs.ncf.bg/bg/programi

 

Търсене на финансиране