Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Програма „Творческо развитие" на НФ „Култура", сесия II, Дългосрочни събития

линк към страница

Краен срок: 03.10.2019 г.

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

http://programs.ncf.bg/bg/programi

 

Търсене на финансиране