Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
15Конкурс на Община Шумен за финансиране на младежки дейности

линк към страница

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А


сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки дейности. Формулярът следва да бъде изготвен съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават в деловодството на Община Шумен (стая 204) или в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg до 15.08.2019 г. (16.00 ч.).

 

Търсене на финансиране