Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
19Процедура "Развиване на ИТ решения за повишаване обмена на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи"

линк към страница

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: 

BG65ISNP001-5.015 „Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи"

 

Търсене на финансиране