English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
TELUS International в България отваря последния за годината период за финансиране на неправителствени организации

Срок за кандидатстване: до 02.10.2019 г.

61 000 лв. ще бъдат разпределени между обществено значими проекти в сферите на образование, здравеопазване и околна среда


Отворена е третата, последна за годината покана за финансиране на проекти към фондации, читалища, училищни настоятелства, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел от страна на Обществения борд на TELUS International в България. Традиционно, проектите, които ще бъдат гласувани за финансиране, трябва да са насочени към областите - образование, здравеопазване и опазване на околната среда.

Неправителствените организации, които желаят да представят проектните си идеи в полето на образованието, здравеопазването и екологията, могат да направят това до 2 октомври включително на https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai.

По време на заседание в началото на ноември членовете на Обществения борд ще вземат решение, с което да разпределят оставащите за годината 61 000 лв. между най-добрите предложения, които предоставят устойчиви решения на обществено значими проблеми. До момента на предишни две заседания през годината бордът е разпределил 108 000 лв. между 18 проекта. 

Максималната стойност нафинансова подкрепа, която може да бъде отпусната на одобрен проект от неправителствена организация е в размер до 7500 лева.

От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал над 80 проекта на обща стойност над 600 000лева. Дейността на Обществения борд е част от политиката на корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философия е „да даваме, там където живеем".

В България Общественият борд е основан през 2015 г. и е съставен от доказани и обществено признати професионалисти и филантропи, както и от членове на висшия мениджмънт наTELUS International Europe.

За TELUS International Europe

TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия), както. Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 40 езика.TELUS International Europe е горд член на семейството на TELUS International.

За повече информация: https://www.telusinternational.com/и https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai